Kenyeres Zoltán: BBN-MIR – 301.3/a ADY- BABITS – KOSZTOLÁNYI

9 09 2008

1. Ady Endre: Új Versek

2. Ady Endre: Vér és arany, Az Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének, Minden-Titkok versei

3. A menekülő Élet, A magunk szerelme, Ki látott engem?, Margita élni akar.

4. A halottak élén, Az utolsó hajók

Ajánlott szakirodalom

KIRÁLY István, Ady Endre, 1-2, Bp. 1970

KIRÁLY István, Intés az őrzőkhöz,1-2. Bp. 1982.

KENYERES Zoltán, Ady Endre, Bp., 1998.

Tanulmányok Ady Endréről, szerk. KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR Szabó Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna, Bp. 1999.

5. Babits Mihály költészete 1920-ig

6. Babits Mihály költészete az 1920-as, 1930-as években

7. Babits Mihály regényei és novellái

8. Babits Mihály tanulmányai

Ajánlott szakirodalom

RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920, Bp. 1981.

NEMES NAGY Ágnes, A hegyi költő, Bp. 1984.

SIPOS Lajos, Babits Mihály, Bp., 2003.

9. Kosztolányi Dezső: Négy fal között, A szegény kisgyermek panaszai

10. Kosztolányi Dezső költészete az 1910-es, 1920-as években

11. Kosztolányi költészetének utolsó korszaka

12 Kosztolányi Dezső regényei

13. Kosztolányi Dezső novellái

Ajánlott szakirodalom:

RÓNAY László, Kosztolányi Dezső, Bp. 1977.

KISS Ferenc, Az érett Kosztolányi, Bp., 1979.

KIRÁLY István, Kosztolányi. Vita és vallomás, Bp. 1986.

Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, szerk.,KULCSÁR Szabó Ernő, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., 1998.

Reklámok
Kenyeres Zoltán: Nyugat mozaikok

2 06 2008

Kenyeres tanár úr megjelenés előtt álló írása olvasható a weboldalán.

Költők és koruk: Babits Mihály és József Attila (konferencia)

6 04 2008

Időpont
2008.05.22–2008.05.24 csütörtök–szombat
Helyszín
Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága
7624 Pécs
Jurisics Miklós út 44.

Rövid ismertető

A József Attila Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 2008. május 22-24-én konferenciát rendez Szekszárdon Költők és koruk Babits Mihály és József Attila címmel. A konferencia kapcsolódik a Babits-évforduló programjaihoz, másrészt folytatása a 2007-es Poétikai töréspontok Illyés Gyula és József Attila kapcsolata című tudományos tanácskozásunknak.

A Költők és koruk nemcsak a két költő személyes kapcsolatának, konfliktusának kérdéseit kívánja értelmezni, hanem azokat az irodalomtörténeti, poétikai irányokat is, amelyek talaján alakult ki a nevezetes konfliktus.

A konferencia előadói neves irodalomtörténészek.

Előzetesen felkért előadók:

 • Kulcsár Szabó Ernő akadémikus
 • Szegedy-Maszák Mihály akadémikus
 • Tverdota György egyetemi tanár
 • Veres András DSc egyetemi tanár
 • Bókay Antal CSc egyetemi tanár
 • Szigeti Lajos Sándor DSc egyetemi tanár
 • Sipos Lajos CSc egyetemi tanár
 • Kenyeres Zoltán DSc egyetemi tanár
 • Angyalosi Gergely DSc egyetemi tanár
 • Kelevéz Ágnes CSc irodalomtörténész
 • Fráter Zoltán CSc egyetemi docens
 • Pomogáts Béla DSc irodalomtörténész
 • N. Horváth Béla CSc egyetemi tanár
 • Buda Attila PhD irodalomtörténész

Tervezett program:

Május 22. (csütörtök)

15 óra: Előadások
19 óra: Borkóstoló
Vacsora egy szekszárdi pincében

Május 23. (péntek)

10 óra: Előadások
Helyszín: Pécs PAB Székháza
14 óra: Ebéd
15 óra: Városnézés
20 óra: Vacsora Szekszárdon

Május 24. (szombat)

9 óra: Előadások
12 óra: Zárszó

További információk

A Nyugat és Ady – kerekasztalbeszélgetés a PIM-ben

27 03 2008
17.00: Kerekasztal-beszélgetés a Nyugatról és Adyról.
A beszélgetés résztvevői: Finta Gábor egyetemi tanársegéd (PPKE), Gintli Tibor egyetemi adjunktus (ELTE), Kenyeres Zoltán egyetemi tanár (ELTE), Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, egyetemi tanár (ELTE), Láng Gusztáv ny. főiskolai tanár (Nyugat-Magyarországi Egyetem), Sipos Lajos egyetemi tanár (ELTE), Tverdota György tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE)
Kenyeres Zoltán díja és Rónay László kitüntetése

15 03 2008

A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a nemzeti ünnep, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából a Széchenyi-nagydíjat adományozta a XX. század, illetve a két világháború közötti magyar irodalom terén végzett irodalomtörténeti és irodalomelméleti munkásságáért Kenyeres Zoltánnak, József Attila-díjas irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara egyetemi tanárának.

Rónay Lászlót a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

Gratulálunk!

Kenyeres Zoltán honlapja

23 02 2008

Kenyeres Zoltán
http://kenyeres.zoltan.googlepages.com/

Rónay László beszélgetése Kenyeres Zoltánnal a 100 éves Nyugatról

22 02 2008

A Vigilia 2008. februári nyomtatott számában olvasható.

 Letölthető Kenyeres Zoltán weboldaláról.