Bartal Mária – „Mint hal a maga tavában”? (Fordításmodellek Weöres Sándor Gilgames-átdolgozásainak jegyzeteiben)

14 12 2009

Bartal Mária tanulmánya az Alföld 2008. decemberi nyomtatott számában olvasható.

Reklámok
ELKÖLTÖZTÜNK – ÚJ WEBOLDAL

11 12 2009

A Tanszék új weboldalának címe:

HTTP://MODERN.ELTE.HU

Temtika és olvasmányok Tarján Tamás óráira (2009. ősz)

5 10 2009

Ld. a Tájékoztató VI. kiadásának 215-230. oldalait.

Bárdos László: Magyar drámatípusok Molnár Ferenctől Németh Lászlóig ea. (2009. ősz)

5 10 2009

Olvasmányjegyzék

1. /Művek/


Jean RACINE: a) /Bajazid; /b) /Phaedra; /c)/ Athália /= Jean Racine /Összes drámái,/ Bp., Magyar Helikon, 1963.

G. E. LESSING: /Bölcs Náthán/ [ford. Lator László] = Lessing, /Drámák, versek, mesék,/ Bp., 1958, Európa Könyvkiadó.

Henrik IBSEN: /Peer Gynt/ (az alább megjelölt két fordítás egyike):

1. Fordította Hajdu Henrik = Henrik Ibsen /Színművei,/ I. kötet,/ /Bp., Magyar Helikon, 1966.

/_vagy_/

2. Fordította: Rakovszky Zsuzsa = Henrik Ibsen, /Drámák /[2.], Bp., Európa Könyvkiadó, 2003.

BABITS Mihály: /A második ének/ = Babits Mihály, /Drámák/ [kritikai kiadás], Bp., 2003, Magyar Könyvklub. (A műhöz kapcsolódó jegyzetanyaggal.)

HERCZEG Ferenc: a) /Ocskay brigadéros; /b) /Kéz kezet mos; /c) /Bizánc; /d) /Éva boszorkány/ = Herczeg Ferenc, /Színművek /I., Bp., 1943, Új Idők Irodalmi Intézet (Singer és Wolfner). — H. F. /Művei-/nek VI. köteteként jelent meg, de nem más, mint korábbi kiadások egybekötött gyűjteménye. Ezek az egyes drámakötetek természetesen külön-külön is olvashatók.

ILLYÉS Gyula: a) /A tű foka; /b) /Malom a Séden; /c) /Tiszták; /d) /Az ünnepelt; /e) /Csak az igazat; /f) /Homokzsák/ = az Illyés-életműsorozat következő köteteiből: /Drámák /I–II.; /Újabb drámák; Csak az igazat,/ Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó.

KARINTHY Frigyes: /Holnap reggel/ = Karinthy Frigyes, /Hököm-színház,/ Bp., 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó, I. kötet.

MOLNÁR Ferenc: a) /A farkas; /b) /Liliom; /c) /A hattyú; /d) /Marsall /(egyfelvonásos)/; /e) /Olympia; /f) /Játék a kastélyban; /g) /Égi és földi szerelem/ = Molnár Ferenc /Színművei/ [Bécs], 1972, Rudolf Nowak GmbH, Wien. — Más kiadás is használható. A /g)/ jelű darab megjelenési adatai: Bp., 1923, Franklin-Társulat.

MÓRICZ Zsigmond: a) /Lúdas Matyi; /b)/ Csokonai /(töredék); c) /Dózsa György /(töredék); d) /Búzakalász; /e) /Odysseus bolyongásai; /f) /A murányi kaland; /g) /Úri muri; /h) /Kismadár/ = /Színművek/ I–VI. kötet, Bp., 1956, Szépirodalmi Könyvkiadó (ebben a kiadásban elolvasandók a drámákhoz fűzött és a kötetek végére helyezett ismertetők).

NÉMETH László:/ /a) /Villámfénynél; /b) /Cseresnyés; /c) /II. József; /d) /Petőfi Mezőberényben /(egyfelvonásos);/ /e) /Az áruló; /f) /Az utazás/ = a Németh L. életműsorozat drámaköteteiből: /Szerettem az igazságot/ I–II. és /Kísérleti dramaturgia/ I–II., Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó.

SIMON Tamás, /Don Juan,/ Bp., 1957, Magvető Könyvkiadó.

SZEMERE György: /A siralomházban/ (egyfelvonásos), Bp., [é. n.], Atheneaum Irod. Rt. (Modern Könyvtár, 122. szám).

SZOMORY Dezső: a) /Györgyike, drága gyermek; /b) /Bella; /c) /II. József császár/ = Szomory Dezső, /Színház,/ Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó.

TARDOS Viktor: /Nero anyja,/ Bp. [é. n.], Lampel Róbert Könyvkereskedése.

2. /Szakirodalom/

GAJDÓ Tamás, /Babits Mihály színháza /=/ /Jelenkor, 2006/6, 665–669. o.

G. W. F. HEGEL: /Előadások a művészet filozófiájáról /(ford. Zoltai Dénes),/ /Bp., 2004, Atlantisz Könyvkiadó, 357–371. o.

HUBAY Miklós, /A dráma sorsa,/ Bp., 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó, 154–166.; 399–446.; 528–547. o.

LUKÁCS György, /A modern dráma fejlődésének története/ [2. kiadás],/ /Bp., 1978, Magvető Kiadó, 63–143. o.

Az alább felsorolt gyűjtemények színikritikákat tartalmaznak. Mindegyikből öt-öt írás elolvasása kötelező. Érdemes közéjük sorolni a /kötelező művek/ bemutatóiról szóló bírálatokat:

KÁRPÁTI Aurél, /Főpróba után,/ Bp., 1956, Magvető Könyvkiadó.

KERESZTURY Dezső, /Árnyak nyomában/, Bp., 1984, Magvető Könyvkiadó.

KOLTAI Tamás, /Színváltozások,/ Bp., 1986, Szépirodalmi Könyvkiadó.

Uő, /Magyar drámák színháza, /Bp. [é. n.], Népművelési Propaganda Iroda.

KOSZTOLÁNYI Dezső, /Színházi esték /I–II,/ /Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó.

TARJÁN Tamás, /Szentivánéji Vízkereszt,/ Bp., 1988, Magvető Könyvkiadó.

Bp., 2009. szeptember 23. Bárdos László

Tverdota György órái (2008/2009 tavaszi félév)

18 02 2009

MIR-302 – József Attila-problémák

MIR-314 – József Attila költészete

MRN-681 – Szeminárium a XX. század első harmadának magyar irodalmából

Bárdos László órái (2008/2009 tavaszi félév)

18 02 2009

MIR-231 – Előadás az 1945–1975 közötti magyar irodalomról

MIR-303 – Önéletírás

MIR-313 – Magyar Shakespeare-monográfiák

MIR-314 – Irodalomesztétika”: egy vitatható fogalom a XX. század első fele néhány magyar értekezőjének elméleti munkáiban

MRN-681 – Konzervatív irodalom a XX. század első harmadában


Schein Gábor – Boldog új évet, Jóapálya!

28 01 2009

Schein Gábor írása az Élet és Irodalomban olvasható.