Bárdos László: Magyar drámatípusok Molnár Ferenctől Németh Lászlóig ea. (2009. ősz)

5 10 2009

Olvasmányjegyzék

1. /Művek/


Jean RACINE: a) /Bajazid; /b) /Phaedra; /c)/ Athália /= Jean Racine /Összes drámái,/ Bp., Magyar Helikon, 1963.

G. E. LESSING: /Bölcs Náthán/ [ford. Lator László] = Lessing, /Drámák, versek, mesék,/ Bp., 1958, Európa Könyvkiadó.

Henrik IBSEN: /Peer Gynt/ (az alább megjelölt két fordítás egyike):

1. Fordította Hajdu Henrik = Henrik Ibsen /Színművei,/ I. kötet,/ /Bp., Magyar Helikon, 1966.

/_vagy_/

2. Fordította: Rakovszky Zsuzsa = Henrik Ibsen, /Drámák /[2.], Bp., Európa Könyvkiadó, 2003.

BABITS Mihály: /A második ének/ = Babits Mihály, /Drámák/ [kritikai kiadás], Bp., 2003, Magyar Könyvklub. (A műhöz kapcsolódó jegyzetanyaggal.)

HERCZEG Ferenc: a) /Ocskay brigadéros; /b) /Kéz kezet mos; /c) /Bizánc; /d) /Éva boszorkány/ = Herczeg Ferenc, /Színművek /I., Bp., 1943, Új Idők Irodalmi Intézet (Singer és Wolfner). — H. F. /Művei-/nek VI. köteteként jelent meg, de nem más, mint korábbi kiadások egybekötött gyűjteménye. Ezek az egyes drámakötetek természetesen külön-külön is olvashatók.

ILLYÉS Gyula: a) /A tű foka; /b) /Malom a Séden; /c) /Tiszták; /d) /Az ünnepelt; /e) /Csak az igazat; /f) /Homokzsák/ = az Illyés-életműsorozat következő köteteiből: /Drámák /I–II.; /Újabb drámák; Csak az igazat,/ Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó.

KARINTHY Frigyes: /Holnap reggel/ = Karinthy Frigyes, /Hököm-színház,/ Bp., 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó, I. kötet.

MOLNÁR Ferenc: a) /A farkas; /b) /Liliom; /c) /A hattyú; /d) /Marsall /(egyfelvonásos)/; /e) /Olympia; /f) /Játék a kastélyban; /g) /Égi és földi szerelem/ = Molnár Ferenc /Színművei/ [Bécs], 1972, Rudolf Nowak GmbH, Wien. — Más kiadás is használható. A /g)/ jelű darab megjelenési adatai: Bp., 1923, Franklin-Társulat.

MÓRICZ Zsigmond: a) /Lúdas Matyi; /b)/ Csokonai /(töredék); c) /Dózsa György /(töredék); d) /Búzakalász; /e) /Odysseus bolyongásai; /f) /A murányi kaland; /g) /Úri muri; /h) /Kismadár/ = /Színművek/ I–VI. kötet, Bp., 1956, Szépirodalmi Könyvkiadó (ebben a kiadásban elolvasandók a drámákhoz fűzött és a kötetek végére helyezett ismertetők).

NÉMETH László:/ /a) /Villámfénynél; /b) /Cseresnyés; /c) /II. József; /d) /Petőfi Mezőberényben /(egyfelvonásos);/ /e) /Az áruló; /f) /Az utazás/ = a Németh L. életműsorozat drámaköteteiből: /Szerettem az igazságot/ I–II. és /Kísérleti dramaturgia/ I–II., Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó.

SIMON Tamás, /Don Juan,/ Bp., 1957, Magvető Könyvkiadó.

SZEMERE György: /A siralomházban/ (egyfelvonásos), Bp., [é. n.], Atheneaum Irod. Rt. (Modern Könyvtár, 122. szám).

SZOMORY Dezső: a) /Györgyike, drága gyermek; /b) /Bella; /c) /II. József császár/ = Szomory Dezső, /Színház,/ Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó.

TARDOS Viktor: /Nero anyja,/ Bp. [é. n.], Lampel Róbert Könyvkereskedése.

2. /Szakirodalom/

GAJDÓ Tamás, /Babits Mihály színháza /=/ /Jelenkor, 2006/6, 665–669. o.

G. W. F. HEGEL: /Előadások a művészet filozófiájáról /(ford. Zoltai Dénes),/ /Bp., 2004, Atlantisz Könyvkiadó, 357–371. o.

HUBAY Miklós, /A dráma sorsa,/ Bp., 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó, 154–166.; 399–446.; 528–547. o.

LUKÁCS György, /A modern dráma fejlődésének története/ [2. kiadás],/ /Bp., 1978, Magvető Kiadó, 63–143. o.

Az alább felsorolt gyűjtemények színikritikákat tartalmaznak. Mindegyikből öt-öt írás elolvasása kötelező. Érdemes közéjük sorolni a /kötelező művek/ bemutatóiról szóló bírálatokat:

KÁRPÁTI Aurél, /Főpróba után,/ Bp., 1956, Magvető Könyvkiadó.

KERESZTURY Dezső, /Árnyak nyomában/, Bp., 1984, Magvető Könyvkiadó.

KOLTAI Tamás, /Színváltozások,/ Bp., 1986, Szépirodalmi Könyvkiadó.

Uő, /Magyar drámák színháza, /Bp. [é. n.], Népművelési Propaganda Iroda.

KOSZTOLÁNYI Dezső, /Színházi esték /I–II,/ /Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó.

TARJÁN Tamás, /Szentivánéji Vízkereszt,/ Bp., 1988, Magvető Könyvkiadó.

Bp., 2009. szeptember 23. Bárdos László

Reklámok
Bárdos László órái (2008/2009 tavaszi félév)

18 02 2009

MIR-231 – Előadás az 1945–1975 közötti magyar irodalomról

MIR-303 – Önéletírás

MIR-313 – Magyar Shakespeare-monográfiák

MIR-314 – Irodalomesztétika”: egy vitatható fogalom a XX. század első fele néhány magyar értekezőjének elméleti munkáiban

MRN-681 – Konzervatív irodalom a XX. század első harmadában


Kortárs magyar irodalom – Bárdos László, 2008. őszi félév (frissítve)

26 10 2008

Olvasmányjegyzék

Kortárs magyar irodalom

(2008. őszi félév)

1. Illyés Gyula:

a) két verseskötete: Minden lehet (1973) és Különös testamentum (1977). In: Szemben a támadással. Összegyűjtött versek 1969–1981, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 5–262. l. /Illyés Gyula Munkái/

b) két drámája: Testvérek. Tragédia három felvonásban (1972). In: Újabb drámák, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1974, 335–440. l. /Illyés Gyula Munkái/; valamint: Kiegyezés. In: Rivalda 82–83, Bp., Magvető Kiadó, 1984, 195–266.

2. Költészet:

Beney Zsuzsa: Hulló idő. Összegyűjtött versek, I. kötet, Bp., Gondolat Kiadó, 2008, 569 l. (17–87.; 121–150.; 390–402.)

Döbrentei Kornél: A Skorpió jegyében (1972) vagy Szökőév (1979) c. verseskötetek anyaga (választható). Ugyanezeket tartalmazza még: Tartsd meg a sziklát. Egybegyűjtött versek 1967–2007, Bp., Püski Kiadó, 2008, 616 l. (7–140.)

Sajó László: Szünetjelek az égből. Válogatott versek, Bp., Osiris Kiadó, 2006, 315 l. (Tíz versciklus választandó a kötetből.)

Várkonyi Anikó: Kiszólít, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1977, 131 l. (Tíz vers választandó a kötetből.)

3. Regények:

Balázs József: Magyarok

Balázs József: Koportos

Kertész Imre: A kudarc

Kertész Imre: Felszámolás (2003)

Spiró György: Fogság

Budapest, 2008. szeptember 25-én Bárdos László

Bárdos László – MRN-672 – Modern magyar irodalom 2.

19 10 2008

Olvasmányjegyzék a 2008. őszi félévre

Költészet

Kassák Lajos két kései verseskötete: Szegények rózsái (1949) és Költemények Rajzok [sic!] (1958). In: Kassák Lajos Összes versei [második, javított kiadás], Budapest, 1977, Magvető Könyvkiadó, I, 631–713.; II, 5–156.

Illyés Gyula két kései verseskötete: Minden lehet (1973) és Különös testamentum (1977). In: Illyés Gyula: Szemben a támadással. Összegyűjtött versek, 1969–1981. Budapest, 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 5–262.

Pilinszky János: Rekviem; KZ-oratórium [rádióváltozat]. In: Pilinszky János: Széppróza [második, javított kiadás], Budapest, 1998, Osiris Kiadó, 5–46.; 215–228.

Nemes Nagy Ágnes tíz verse: Trisztán és Izolda; A képekről; A gejzír; A tó; A visszajáró; Hekaté; Szél; Madár; Négy kocka; Lement a nap

Regények*

Kassák Lajos: Az út vége

Németh László: Égető Eszter

Rónay György: Esti gyors

Budapest, 2008. október 18. Bárdos László

* A regények különböző kiadásai közül a hallgató választ, de a kollokviumon tudnia kell, hogy melyiket használta.

MRN-672/a Modern Magyar Irodalom 2. (Bárdos László)

22 02 2008

MRN-672/a: Modern magyar irodalom 2.

I. a)

Költészet Weöres Sándor versei: Az elveszített napernyő; Hetedik szimfónia (Mária mennybemenetele); Kilencedik szimfónia (A szörnyeteg koporsója); Magna Meretrix; Mahruh veszése; Medeia; Merülő Saturnus; Minotauros; Salve Regina; Tatavane királynő; Venus és Tanhuser = Egybegyűjtött írások [negyedik kiadás, második kötet], Bp., 1981.

Illyés Gyula versei: Ablakok; A démonok kezében; A fecske és a falevél; Az arc a viselőjéhez; Doleo ergo sum; Menedék; Óda a törvényhozóhoz; Ditirambus a nőkhöz; Két kéz; S amit még mond az arc; Teremteni; Vérszerződés = I. Gy. Összegyűjtött versei [második kötet], 1993.

Jékely Zoltán versei: A Hetedik Nap; Az Idősárkányhoz; Az ötödik X után; Rémítő öregek; Bartók Második hegedűversenyének hallgatása közben; Új évezred felé = J. Z. Összegyűjtött versei, Bp., 1985.

Juhász Ferenc költeményei: Apám; Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb; A halottak királya = J. F.: A szarvassá változott fiú [Első könyv], Bp., 1971.; Titkok kapuja [Második könyv], Bp., 1972. — A két kötet gyűjtőcíme: A mindenség szerelme. Összegyűjtött versek 1946–1970. [Elolvasandó a Titkok kapujá-nak rövid utószava is.]

Kassák Lajos versei: A házőrző fohásza; Britten szimfóniája; Egy fényképem alá; Elporzott évek; Évfordulóra; Gáspár Endre emlékének; Háború árnyéka; Halotti beszéd;  Lefordított fáklyával; Néhány vonás egy portréhoz; Nyár; Őszi vándorlás körbe-körbe; Rossz gondolatok; Törvény; Zord számvetés = K. L. Összes versei, 1–2. kötet, Bp., 1977 [második, javított kiadás].

Nagy László versei: A forró szél imádata; A Zöld Angyal; Csodák csodája; Jártam én koromban, hóban; Medvezsoltár, Menyegző; Versben bujdosó = N. L.: Versek és versfordítások. [Első kötet:] Versek 1944–1973, Bp., 1975.

Nemes Nagy Ágnes versei: A gejzír; A visszajáró; Az utca arányai; Egy pályaudvar átalakítása; Ekhnáton [ciklus]; Hekaté; Istenről — Hiánybetegségeink legnagyobbika; Között; Lázár; Trisztán és Izolda = N. N. Á. Összegyűjtött versei [második, javított kiadás], Bp. 2003.

Pilinszky János versei: Tanuk nélkül; Francia fogoly; Parafrázis; Senki földjén; Egy KZ-láger falára; Ravensbrücki passió; Aranykori töredék; A szerelem sivataga; Apokrif; Négysoros; Félmúlt; Van Gogh; Önarckép 1944-ből; Passió; A mélypont ünnepélye; Példabeszéd; Intelem; Vesztőhely télen; Most; Marhabélyeg; Omega; Telehold; Elég; Egyenes labirintus; Meditáció; Fohász; Merénylet; In memoriam F. M. Dosztojevszkij; Napló; Költemény; Infernó; Önarckép 1974; Auschwitz; Terek; Hölderlin; Summa; Életfogytiglan; Itt és most. A Töredékekből: Prognózis; Pupilla üres foglalatban; Migrén-sziget és manökenmagány; Ezen túl nincsen senki élő = P. J. Összes versei [ötödik kiadás], Bp., 2003.

Rónay György: 1514; A megfáradt Odysseus; A Mesterdalnok lázadása; Ars antipoetica; Ars poetica; A tékozló fiú hazatérése; Babits a betegágyon; Gyászének Réti József halálára; Haydn gyászmiséje; Kígyó; Mohács;  Mózes = R. Gy., Szérű. Összegyűjtött versek, Bp., 1981.

Stetka Évától tíz szabadon választott vers a következő kötetből: S. É.: Fehértől feketéig, Bp., 1966.

Székely Magda versei: Az élő; Az öröm; Én; Fa; Ítélet; Jelenidő; Jób; Könyörgés; Kőtábla = Sz. M. Összegyűjtött versei [a címlapon: Összegyűjtött versek], Bp., 1992.

Vas István versei: A Rossz hálózata; Az imádkozó sáska; Az Internacionále a Signoria téren; Boccherini sírja; Istenek; Rapszódia egy őszi kertben; Vigyor = V. I.: Mit akar ez az egy ember? Összegyűjtött versek 1930–1969 [második kötet], Bp., 1970.

Zelk Zoltán versei: És és; Felelj, ha vagy!; Sirály = Z. Z.: Este a kútban. Versek 1925–1963.. Bp., 1981.; Uő: Keréknyomok az égen. Versek 1963–1981, Bp., 1982. (Zelk Zoltán művei) 

I. b) A következő három regény közül egyet szabadon választ a hallgató: Illyés Gyula: Hunok Párisban; Kassák Lajos: Az út vége; Rónay György: Esti gyors  

II. Szakirodalom

A) Költők a költészetről 

Benn, Gottfried: A líra problémái = Ihlet és mesterség. A mai német líra elmélete és gyakorlata [Bor Ambrus fordítása], Bp., 1972, 393–426.

Illyés Gyula: A líra modern eszközei; A költői nyelvről = I. Gy., Iránytűvel [második kötet], Bp., 1975, 277–280.; 325–336.

Nemes Nagy Ágnes: A költői kép; A vers mértana = N. N. Á., Az élők mértana. Prózai írások [első kötet], Bp., 2004, 89–126.; 149–175.

Pilinszky János: A mű születése [1947]; Egy lírikus naplójából (1965. nov. 7.); Egy lírikus naplójából (1971. január 17.); Egy lírikus naplójából (1976. aug. 1.); Egy lírikus naplójából (1977. április 9.); Három mai magyar költő (1967. október 22.); Radnóti Miklós (1973) = P. J., Publicisztikai írások, Bp., 1999.

Vas István: A versírásról; Levél a »középszerű költő«-nek = V. I., Az ismeretlen isten. Tanulmányok 1934/1973., Bp., 1974, 709–719; 1158–1166. 

 B) Irodalomtörténet 

Béládi Miklós (szerk.): A magyar irodalom története 1945–1975. II/1–2. A költészet. Bp., 1986. [Az olvasmányjegyzékben szereplő költőkről szóló fejezetek ismerete.]

Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945–1991. Bp. [Gyakorlati szempontból az 1994-ben megjelent második kiadás ajánlható, mert ebben névmutatót is találunk. Az olvasmányjegyzékben szereplő költőkről szóló fejezetek ismerete szükséges (a mű nem tárgyalja mindegyiküket).]

Megjegyzések

1. A felsorolások mindenütt a betűrendet követik (a Pilinszky-versek kivételével); a vizsga alapfeltétele azonban a szerzők és művek időrendjében való tájékozottság. Ilyenformán tudni kell, egy adott vers a költő mely kötetében jelent meg először. (Ez utóbbi követelmény alól pedig Jékely Zoltán, Rónay György, Székely Magda a kivétel.)

2. A lelőhelyadatok a többször is megjelent szövegek esetében — zömében ilyenek fordulnak elő — csak tájékoztató jellegűek. A vizsgázónak ellenben mindig tudnia kell, ő maga melyik kiadást használta.  

Bárdos László – Attól

15 12 2007

Bárdos László verse a Puskin Utca 2007/2-3. nyomtatott számában olvasható. (Hamarosan .PDF-ben is)

Bárdos László – A barlang előtt

21 03 2007

Bárdos László verse itt olvasható: ÉS, 2007. március 16.