Beszámoló a Nyugat-konferenciáról

11 10 2008

A Nyugat-konferencia első napjáról készült fényképes beszámoló a litera.hu-n olvasható.

Reklámok
Nyugat-konferencia

30 09 2008

Nyugat-konferencia
a Petőfi Irodalmi Múzeum, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete szervezésében
2008. október 8–10.
Színhely: a Petőfi Irodalmi Múzeum

2008. október 8. szerda, 10 óra
Elnök: Kenyeres Zoltán

Kulcsár Szabó Ernő: Budapest – Bécs – Berlin: a Nyugat és a közép-európai modernség
Tverdota György: A Nyugat és a Nouvelle Revue Française
Bárdos László: Gorkij a Nyugatban
Széchenyi Ágnes: A Jung Ungarn és a Nyugat
Schein Gábor: Budapest territorizáltsága a Nyugat korai évfolyamaiban

2008. október 8. szerda, 14 óra
Elnök: Tverdota György

Kenyeres Zoltán: Viták, ankétok
Kelevéz Ágnes: Jubileumi és emlékszámok a Nyugatban
Földes Györgyi: Színek, illatok, szimbólumok
Szilágyi Judit:     A Nyugat geometriája
Margócsy István: Petőfi a Nyugatban

2008. október 9. csütörtök, 10 óra
Elnök: Angyalosi Gergely

Szegedy-Maszák Mihály: Édes Anna: példázat és/vagy regény?
Veres András: Kosztolányi Nyugatja és a Nyugat Kosztolányija
Dávidházi Péter: A kihagyás poétikája Babits Jónás könyvében
Buda Attila: „Kályhában fellobog a láng / falon az óra elakad” – Válasz vagy ellentmondás két Babits-novella tükrében
Gintli Tibor: Hagyomány és újítás Cholnoky Viktor prózájában
Payer Imre: Ady Endre kuruc-versei

2008. október 9. csütörtök, 14 óra
Elnök: Veres András

Eisemann György: A modernitás médiuma
Kappanyos András: „Hát én utálom a futuristákat”. A Nyugat és az avantgárd viszonyáról
Rákai Orsolya: Terek, emlékezés, leírás: Kaffka Margit és az Állomások
Pál József: „Semmit sem fordíthattok meg!” Ady utolsó esztendeje
Sipos Lajos: A Nyugat a „forradalmak” korában (1918—1925)
Kosztolánczy Tibor: Milyen színű ez az ing? Kassák, Osvát és Babits

2008. október 10. péntek, 10 óra
Elnök: Szegedy-Maszák Mihály

Angyalosi Gergely: Neovojtina esztétikája
Frank Tibor: Ignotus Amerikában
Cséve Anna: Én-parabolák. Móricz Zsigmond dialógusai a Nyugatban
Bartal Mária: Orfikus impulzusok Weöres Sándor költészetében
Mózes Huba: Az Erdélyi Helikon és a Nyugat

2008. október 10. péntek, 14 óra
Elnök: Kulcsár Szabó Ernő

Tarján Tamás: Sport az induló Nyugatban (a londoni és a stockholmi olimpia, 1908 és
1912 között)

Schiller Erzsébet: A kortárs képzőművészet megjelenési módjai a korai Nyugatban
Cserhalmi Zsuzsa: Iskolapélda
Balázs Eszter: Az entellektüel-értelmiségi szerep és funkció a Nyugatban (1908—1914)
Rónay László: A veszélyes folyóirat. Egy fejezet a Nyugat utóéletéből

Szakdolgozati témajavaslatok

1 06 2008

A tanszék, illetve a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatóinak szakdolgozati témajavaslatai itt olvashatóak: http://irodalom.web.elte.hu/szakdolg08.html

Képek Rónay László előadásáról

8 05 2008

Ide kattintva a képek megtekinthetőek.

Kenyeres Zoltán díja és Rónay László kitüntetése

15 03 2008

A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a nemzeti ünnep, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából a Széchenyi-nagydíjat adományozta a XX. század, illetve a két világháború közötti magyar irodalom terén végzett irodalomtörténeti és irodalomelméleti munkásságáért Kenyeres Zoltánnak, József Attila-díjas irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara egyetemi tanárának.

Rónay Lászlót a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

Gratulálunk!

Rövid beszámoló a Nyugat-konferencia második napjáról

25 02 2008

A litera.hu-n olvasható.

A Nyugat-konferenciáról a LiteraTV-ben

23 02 2008

“Február 20-21-22-én a PIM és az ELTE a Nyugat folyóirattal foglalkozó doktoranduszainak szervezésében kerül sor egy három napos Nyugat-konferenciára. A három nap témáiról, a konferencia létrejöttéről, az érdekes témákról kérdeztük Nemeskéri Lucát, a szakmai konferencia egyik résztvevő szervezőjét.”

A felvétel itt látható.