Schein Gábor: (a vér visszavétele)

31 10 2008

Schein Gábor verse a Jelenkor 2008. októberi számában online is olvasható.

Reklámok
Tverdota György: József Attila neurotikus spekulációi

31 10 2008

Az írás a Mozgó Világ 2008/10. számában online is olvasható.

László Emese – Sajátidegen (Schein Gábor: Traditio)

28 10 2008

László Emese kritikája az ÉS-ben olvasható.

Kortárs magyar irodalom – Bárdos László, 2008. őszi félév (frissítve)

26 10 2008

Olvasmányjegyzék

Kortárs magyar irodalom

(2008. őszi félév)

1. Illyés Gyula:

a) két verseskötete: Minden lehet (1973) és Különös testamentum (1977). In: Szemben a támadással. Összegyűjtött versek 1969–1981, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 5–262. l. /Illyés Gyula Munkái/

b) két drámája: Testvérek. Tragédia három felvonásban (1972). In: Újabb drámák, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1974, 335–440. l. /Illyés Gyula Munkái/; valamint: Kiegyezés. In: Rivalda 82–83, Bp., Magvető Kiadó, 1984, 195–266.

2. Költészet:

Beney Zsuzsa: Hulló idő. Összegyűjtött versek, I. kötet, Bp., Gondolat Kiadó, 2008, 569 l. (17–87.; 121–150.; 390–402.)

Döbrentei Kornél: A Skorpió jegyében (1972) vagy Szökőév (1979) c. verseskötetek anyaga (választható). Ugyanezeket tartalmazza még: Tartsd meg a sziklát. Egybegyűjtött versek 1967–2007, Bp., Püski Kiadó, 2008, 616 l. (7–140.)

Sajó László: Szünetjelek az égből. Válogatott versek, Bp., Osiris Kiadó, 2006, 315 l. (Tíz versciklus választandó a kötetből.)

Várkonyi Anikó: Kiszólít, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1977, 131 l. (Tíz vers választandó a kötetből.)

3. Regények:

Balázs József: Magyarok

Balázs József: Koportos

Kertész Imre: A kudarc

Kertész Imre: Felszámolás (2003)

Spiró György: Fogság

Budapest, 2008. szeptember 25-én Bárdos László

Schein Gábor – Ördögfiókák a Szent Jakab-templom előtt

22 10 2008

Schein Gábor írása az Élet és Irodalomban olvasható.

Tverdota György: Meghasonlott nyugatosok

21 10 2008

Tverdota György tanulmánya a Literatura 2008/2. nyomtatott számában olvasható.

Bárdos László – MRN-672 – Modern magyar irodalom 2.

19 10 2008

Olvasmányjegyzék a 2008. őszi félévre

Költészet

Kassák Lajos két kései verseskötete: Szegények rózsái (1949) és Költemények Rajzok [sic!] (1958). In: Kassák Lajos Összes versei [második, javított kiadás], Budapest, 1977, Magvető Könyvkiadó, I, 631–713.; II, 5–156.

Illyés Gyula két kései verseskötete: Minden lehet (1973) és Különös testamentum (1977). In: Illyés Gyula: Szemben a támadással. Összegyűjtött versek, 1969–1981. Budapest, 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 5–262.

Pilinszky János: Rekviem; KZ-oratórium [rádióváltozat]. In: Pilinszky János: Széppróza [második, javított kiadás], Budapest, 1998, Osiris Kiadó, 5–46.; 215–228.

Nemes Nagy Ágnes tíz verse: Trisztán és Izolda; A képekről; A gejzír; A tó; A visszajáró; Hekaté; Szél; Madár; Négy kocka; Lement a nap

Regények*

Kassák Lajos: Az út vége

Németh László: Égető Eszter

Rónay György: Esti gyors

Budapest, 2008. október 18. Bárdos László

* A regények különböző kiadásai közül a hallgató választ, de a kollokviumon tudnia kell, hogy melyiket használta.